Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

STATISTIKA

STATISTIKA

výsledky dotazníku

Co nás trápí v rodinách? Trochu statistiky neuškodí …

 

Nově ustanovený Odbor pro manželství a rodinu (bývalý OMAR, dnes KRUH-R) si na začátku své činnosti vytkl za cíl zmapování naléhavých témat pokud možno v rámci celé CB. Pravděpodobně i vy jste byli požádáni o vyplnění dotazníku. Protože se podařilo získat přibližně 800 odpovědí (což nás velmi potěšilo), rozhodli jsme se zveřejnit nejzajímavější výsledky v Bráně. Víme, že otázky a odpovědi nejsou zcela jednoznačné, ale pro začátek nabízí základní informace o aktuálních problémech, které nás tíží. Zjištěná data nám v OMARu mohou napomoci otevřít diskuzi a rozvinout službu, která časem přinese ovoce do manželství, rodin a vztahů na sborech. O tom jsou naše setkání a plánování do budoucna. Je nad rámec tohoto článku dělat větší analýzy a hledat odpovědi. K jednotlivým tématům se budeme v Bráně vracet později v samostatné rubrice. Pro zájemce nabízíme více informací na webu www.cb.cz/omar. Celkem jsme položili 11 otázek, výsledky 2 otázek zveřejňujeme.

 

1. „Které z následujících témat považujete za nejvíce naléhavé?“ 

Obecná otázka. Odpovědi nemusí reflektovat moje osobní problémy, spíše co vnímám jako důležité ve společenství církve. Na výběr bylo 9 možností (výchova teenagerů, výchova malých dětí, gender, lgbt, pornografie, role muže / ženy, opětovný sňatek po rozvodu, sex a manželství, násilí v rodině), zvolit se mohly 3 odpovědi. Odpovědi v procentech jsou zvlášť pro muže a ženy a seřazeny jsou podle věku. 

 

Nejvíce naléhavé téma - MUŽI

1. místo

2. místo

3. místo

do 18

pornografie 33%

role 14%

gender 14%

19-30

pornografie 19%

gender 17%

lgbt 17%

31-40

pornografie 17%

výchova dětí 17%

role 15%

41-50

výchova teenegerů 21%

role 15%

gender 14%

51-60

výchova teenegerů 20%

role 16%

gender 10%

61-70

role 33%

výchova teengerů 15%

opětovný sňatek 10%

71 +

role 19%

gender 16%

lgbt 16%

 

Nejvíce naléhavé téma - ŽENY

1. místo

2. místo

3. místo

do 18

výchova teenegerů 21%

pornografie 18%

gender 18%

19-30

pornografie 18%

gender 18%

lgbt 14%

31-40

výchova teenagerů 18%

role 18%

pornografie 13%

41-50

výchova teenegerů 27%

role 16%

pornografie 12%

51-60

role 27%

výchova teengerů 13%

pornografie 12%

61-70

role 20%

násilí v rodině 16%

pornografie 16%

71 +

role 20%

opětovný sňatek 17%

výchova teenegerů 17%

 

Závěr: Obecně nejnaléhavější téma z pohledu mužů (bez ohledu na věk) je: 1. role muže a ženy v rodině, 2. pornografie, 3. výchova teenagerů, 4. gender, 5. LGBT, 6. výchova malých dětí, 7. sex a manželství, 8. opětovný sňatek po rozvodu a 9. násilí v rodinách. Z pohledu žen (bez ohledu na věk) to je: 1. výchova teenagerů, 2. role muže a ženy v rodině, 3. LGBT, 4. gender, 5. pornografie, 6. násilí v rodině, 7. výchova malých dětí, 8. opětovný sňatek po rozvodu a 9. sex a manželství.

 

 

2. „Vyberte tři oblasti, ve kterých ve své rodině vnímáte nejvíce potřebu zlepšení.“

Tato otázka, vyjadřující touhu po zlepšení ve vlastní rodině, je konkrétní. Na výběr bylo 6 témat (komunikace, čas pro rodinu, duchovní život rodiny, sexualita, výchova dětí, finance). Stejně tak mohli respondenti vybrat 3 odpovědi podle důležitosti. Odpovědi v procentech jsou zvlášť pro muže a ženy a seřazeny jsou podle věku. 

 

 

Potřeba zlepšení v rodině - MUŽI

1. místo

2. místo

3. místo

do 18

komunikace 33%

čas pro rodinu 33%

finance 10%

19-30

duchovní život rodiny 27%

čas pro rodinu 21%

komunikace 22%

31-40

duchovní život rodiny 30%

čas pro rodinu 20%

komunikace 18%

41-50

duchovní život rodiny 30%

komunikace 23%

čas pro rodinu 17%

51-60

komunikace 31%

duchovní život rodiny 26%

čas pro rodinu 23%

61-70

komunikace 40%

duchovní život rodiny 28%

čas pro rodinu 15%

71 +

komunikace 39%

duchovní život rodiny 35%

sexualita 13%

 

Potřeba zlepšení v rodině - ŽENY

1. místo

2. místo

3. místo

do 18

komunikace 31%

duchovní život rodiny 27%

čas pro rodinu 19%

19-30

duchovní život rodiny 34%

komunikace 22%

čas pro rodinu/ sexualita 16%

31-40

duchovní život rodiny 29%

komunikace 20%

čas pro rodinu 18%

41-50

duchovní život rodiny 31%

komunikace 25%

čas p