Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Renata a René Drápalovi

Renata a René Drápalovi

semináře:
Teologie a filosofie manželství
Etika a spiritualita manželství

Teologie a filosofie manželství

Semináře si klade za cíl objasnit a prohloubit porozumění manželskému svazku jako jedinečnému společenství osob, jehož výsadou a povoláním je, ve sféře viditelného a přirozeného, zjevovat neviditelné a nadpřirozené, být zjevením Boha. Jeho trojjedinost tkví zejména v harmonickém prolínání jednoty a mnohosti, která se uskutečňuje ve vzájemném sebedarování manželů, v němž se manželé stávají jedním tělem, přebývají v sobě navzájem, aniž by však přestali být sami sebou. 

„Tělo, a pouze ono, je schopno učinit viditelným co je neviditelné: duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti světa tajemství skryté od věčnosti v Bohu, a tak bylo jeho znamením.“ Jan Pavel II., Teologie těla

 

Etika a spiritualita manželství

Seminář si klade za úkol objasnit poslední cíl manželství jako společné a vzájemné posvěcení. Posvěcování je chápáno vrůstání do podoby nového stvoření.  Mezi témata, jimiž se v tomto kontextu budeme zabývat, patří: láska, úcta, věrnost, závazek, pravdivost, statečnost, spravedlnost, uměřenost, odpuštění, odcizení, boj o moc, autorita, závazek či manželství jako duchovní přátelství. 

 „Každý manželský partner by měl vnímat to úžasné dílo, které v životě jejich druha koná Ježíš prostřednictvím evangelia. Měl by se k tomuto dílu přidat a vyhlížet ten den, kdy spolu budete stát před Bohem a spatříte jeden druhého v plné kráse a slávě.“ Timothy Keller, Smysl manželství